Home

Loonbarema PC 330

Lonen en barema's - het AC

PC 330 GAME Headset (Discontinued by Manufacturer) | eBay

Hoeveel verdien je in de gezondheidszorg? - Jobat

 1. De onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden vinden plaats op het niveau van je sector of paritair comité (PC). Daarin zitten afgevaardigden van werkgeversorganisaties en van de verschillende vakbonden. In België zijn er ongeveer 200 PC's
 2. Naast de loonbarema's zijn er per paritair (sub)comité documenten over het bevoegdheidsgebied van het comité, de arbeidsduur, de functieclassificaties, anciënniteitsvoorwaarden, en de premies en vergoedingen. Het nummer van je paritair comité staat op je loonfiche
 3. Op 01/07/2020 treedt fase 4 in werking voor wat de harmonisering van de loonbarema's van trap 2B tot op het niveau van wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor alle werknemers van het PC 331. Dit door de cao's die op 2/9/2019 werden getekend. REGIME SWT PC 331. LEEFTIJD. LOOPBAAN
 4. Studeer je af als gegradueerde in de verpleegkunde - vroeger A2 - en begon je te werken voor 30/04/18 dan kom je terecht in de loonbarema's van de 'basiszorg'. Als starter kan je rekenen op een loon van zo'n 2.182.37€ bruto per maand. Na 10 jaar ervaring loopt je maandelijks brutoloon gemiddeld op tot 2896.90 €
 5. Vrije visie, eigen stem ACLVB Non-profit PC 330 Privé-Ziekenhuize
 6. 1 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 juni 2016 tot en met de maand waarin de spilindex van punten wordt overschreden, en dit voor onder meer de volgende werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de.
 7. g soon : Nieuwe functieclassificatie en nieuw IFIC loonmodel ! Op 11 december werden de lang verwachte CAO's rond de nieuwe functieclassificatie en het nieuwe loonmodel ondertekend in het Paritair comité

nationaal pc voor de sport. 2240000. non-ferro metalen. 2250000. inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs. 2250001. onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de vlaamse gemeenschap. 2250002. onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de franse gemeenschap. 2250003 1 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van punten overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 december 2012 tot en met de maand waarin de spilindex van punten wordt overschreden, en dit voor onder meer de volgende werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor. 1450 - Ploegverantwoordelijke PC support 1471 - Netwerkbeheerder 1660 - Gespecialiseerd medewerker HR ontwikkelin

Op deze pagina bundelen we de belangrijkste barema's en bedragen die van toepassing zijn op de paritaire comités 329.01 en 329.03. Aan de hand van die loonschalen heb je een houvast om medewerkers in een bepaalde functie een fair loon toe te kennen CAO's. Sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) worden afgesloten in paritaire comités of subcomités. De teksten van CAO's, neergelegd in de paritaire comités of subcomités vanaf 1 januari 1999, kunnen via deze link worden geconsulteerd.. Aangesloten leden kunnen de bundeling (nadat je je hebt aangemeld op de website) van alle toepasselijke CAO's in de paritaire (sub)comités.

PC 330.01.53 - Wijkgezondheidscentra; PC 330.01.55 - Diensten voor het bloed van het Rode Kruis; Voor de Vlaamse geregionaliseerde sectoren, vindt u alle nodige informatie hier. De sociale partners in het PC 330 sloten op 28/09/2016 twee cao's af met elk een verschillend bevoegdheidsgebied. De eerste cao, met betrekking tot de validatie van. Zoekt u een overzicht van de uurlonen, maandlonen en vergoedingen? Een overzicht van de lonen en vergoedingen vindt u op http://www.guidea.be/Lonen-vergoedingen.

PC 330: IF-IC functieclassificatie ACLVB geeft je een

Ik bevestig hierbij dat de informatie die in dit formulier is ingevuld, kan worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief (zie onze privacyverklaring Informatie betreffende de indexatie van de IFIC-tool's (maart 2020): de calculator waarmee u de loonschalen kan berekenen voor de nieuwe werknemers evenals de IFIC doelbarema's zijn vanaf nu aangepast

Loonbarema's Vlaanderen

PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S vanaf 1 maart 2020 1.866,66 euro (11,33 euro/uur) - in toepassing van de CAO PC 330 van 09/12/2019. Loonbarema's Paritair Comité 330 Residuaire sectoren van toepassing vanaf 01/03/2020 tot overschrijding spilindex 109.34 1 Tijdens de invoering van de sectorale functieclassificatie binnen de federale en geregionaliseerde sectoren, werden twee simulators ontwikkeld om de werknemers te ondersteunen bij hun baremakeuze - IFIC barema fase 1 of niet - bij de invoering van het nieuwe IFIC-loonmodel Loonbarema's PSC 149.01 Elektriciens vanaf 01/01/2021. De minimumbarema's van de werknemers vallend onder PSC 149.01, elektriciens, zijn naar jaarlijkse gewoonte op 1 januari geïndexeerd. Indexering wedden van bedienden PC 200. Op 1 januari van elk jaar worden de minimumlonen en de reële lonen van de bedienden van PC 200 (APCB. toeristische attracties (PC 333) De sector van toeristische attracties groepeert de bedrijven waarvan de activiteit hoofd- zakelijk bestaat uit de commerciële uitbating van een toeristische attractie, zijnde een bestemmingsplaats, daartoe speciaal ingericht op een permanente manier en met ee

Loonbarema's Paritair Subcomité 319.01 van toepassing vanaf 01/010/2018 tot overschrijding spilindex 107.20 2. L4 Anc BMW Haard Stand BJW RSZ Vak ET haard ET stand ET h RSZ KOST jaar Uurloon 1.676,91 102,40 51,20 20.122,86 6.932,33 1.542,75 1.749,13 1.702,62 602,58 32.601,83 10,183 Opdat de functies, waar verschillende loonbarema's aan zijn toegekend, op een eerlijke manier met mekaar vergeleken kunnen worden, werd een weging ingebouwd dat berust op de volgende indicatoren: kennis en kunde, verantwoordelijkheid, probleemoplossen

Nieuws: Vlaamse geregionaliseerde sectoren - Rapportering januari 2021: Op 9 november 2020 ondertekende de sociale partners een nieuwe cao over de rapporteringsprocedure aan de vzw IFIC voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd. Deze cao heeft tot doel om te kunnen nagaan hoe het door de overheid beschikbare gestelde IFIC budget zich. 1 PARITAIR COMITÉ 330 RESIDUAIRE SECTOREN LOONBAREMA'S geldig van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Het indexcijfer van de maand april 2011 heeft de spilindex van punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 mei 2011 tot en met de maand waarin de spilindex van punten wordt overschreden, en dit voor de. LOONBAREMA'S vanaf 1 maart 2020 Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 maart 2020 tot en met de maand waarin de spilindex van 109.34 punten wordt overschreden, en dit voor de Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk behorende tot het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330) PC 330.00 GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN DIENSTEN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD AFGESLOTEN Dienstjaren LOONBAREMA'S PRAKTIJKASSISTENTE : PARITAIR COMITE 330.04 Geldig sinds 1/2/2012 Geïndexeerd maandloon - Cat. 4 Geïndexeerd maandloon - Cat. 5 3 en 4 5 en 6 7 en 8 9 en 10 11 en 12 13 en 14 15 en 16 17 en. Nog niet geregistreerd? Indien u nog geen EASYPAY GROUP account heeft, kunt u zich gratis registreren.Met een EASYPAY GROUP account kunt u zich inschrijven voor onze boeiende opleidingen en kunt u zich gratis abonneren op onze wekelijkse sociaal-juridische nieuwsflash.Ook kunt u gebruik maken van onze betalende diensten, zoals steekkaarten en loonbarema's

van het PC 330.04 is van toepassing (juridische basis: bijzondere cao van 22/12/14 die de cao van 26/1/09 PC 330.04 expliciet toepasselijk verklaard voor de organisaties kinderopvang trap 1 door cao 22/12/14). Daaruit volgt dat: iedere werknemer ingeschaald moet worden in de juiste categorie op basis van de uitgeoefende functie binnen PC 330 - CAO van 19/05/1992 betreffende de waarborg van een minimumloon afgesloten in het PC van de gezondheidsdiensten (het voormalige PC 305) Dat minimumloon correspondeert met het gewaarborgd minimummaandinkomen zoals voorzien in NAR CAO nr. 43 en dit bedraagt vanaf 1 maart 2020 1.625,72 euro Een PC verenigt de ondernemingen die gelijkaardige activiteiten uitvoeren en legt De loonbarema's worden vastgelegd in de CAO's. Zij zijn hoofdzakelijk op twee criteria gebaseerd: de functie die de werknemer vervult en zijn anciënniteit. Met andere woorden,.

ACV Loon Sectorlonen - minimumloon in je paritair

PC 330.01 - Federale gezondheidsdiensten. Minimumlonen. assessment Loonbarema 01/03/2020 settings_overscan Functieclassificatie 19/04/2018 history Historiek . Woon-werkverkeer. assessment Vervoerskosten 01/02/2020 settings_overscan Bepalingen 01/02/2020 history Historiek. Loonindexaties PC 330 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten Maribel | Kamer 5 | Beschut wonen, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van het Rode Kruis Maribel | Kamer 7 | Residuaire en bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten Vorming. PC 319 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen 1 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 Het indexcijfer van de maand augustus 2008 heeft de spilindex van punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september 2008 tot en met de maand waarin de spilindex van punten wordt overschreden. Legende tabellen loonbarema's anciënniteit Bruto maandloon bruto maandloon Haardtoelage haardtoelage, toegekend aan.

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comit

 1. PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 mei 2011 tot . Nadere informatie . Aanvangsleeftijden in loonbarema's van PC afgeschaft
 2. Door de overheveling van sommige bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten, zijn niet alle sectoren binnen het PC 330 betrokken bij de nieuwe functieclassificatie (bv. rusthuizen). De betrokken sectoren zijn de federale gezondheidsinrichtingen - en diensten: ziekenhuizen. thuisverpleging. federale revalidatiecentra. wijkgezondheidscentr
 3. PC 330 - Nieuwe functieclassificatie en nieuw loonmodel 12/27/2017 Anderhalve maand na de het federaal akkoord , op 11 december 2017, ondertekenden de sociale partners van het paritair comité nr. 330, twee collectieve arbeidsovereenkomsten: eentje over de implementatie van de nieuwe sectorale functieclassificatie en eentje over het nieuwe loonmodel
 4. De meest gebruikte barema's in de jeugdsector zijn die van Paritair Comité 329.01.Hier vind je de brutomaandlonen van die barema's geïndexeerd op 1 januari 2013

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico's Het nieuwe loonbarema ontvang je vanaf de maand november van dit jaar! Er verandert niets aan al je andere loon- en arbeidsvoorwaarden. Je anciënniteit blijft ook dezelfde! LBC-NVK staat voor je klaar met degelijk advies en informatie. De keuze of je al dan niet instapt in de IFIC-loonschaal is voor jou een belangrijke keuze PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012. PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf 1 mei 2011 tot . Nadere informati Het PC 330 is de thuisbasis voor alle 'federale non-profitsectoren': ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en beschut wonen, autonome revalidatiecentra, rusthuizen/bejaardenzorg, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van het Rode Kruis, poliklinieken, medische laboratoria, diensten voor ziekenvervoer, eerstehulpdiensten, kabinetten van medische en paramedische. 1 PARITAIR COMITÉ 330 EXTERNE DIENSTEN PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK LOONBAREMA'S geldig van 1 MEI 2011 tot 31 JANUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 mei 2011 tot en met de maand waarin de spilindex van punten wordt overschreden, en dit voor de Externe diensten voor preventie en bescherming op het.

Loonbarema's Paritair Subcomité 319.01 van toepassing vanaf 01/04/2020 tot overschrijding spilindex 109,34 2. L4 Anc BMW Haard Stand BJW RSZ Vak ET haard ET stand ET h RSZ KOST jaar Uurloon 1.710,42 104,45 52,22 20.525,05 7.070,88 1.573,59 1.814,87 1.762,65 625,22 33.294,82 10,387 lopende cao's in pc 304. In elke sector gelden er afspraken over tewerkstelling die zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). Deze overeenkomsten worden gesloten tussen de werknemersorganisaties (vakbonden) en werkgeversorganisaties. Hieronder vind je de lopende cao's van de podiumkunsten- en muzieksector pc 304 Vaststelling van de geldende loonbarema's Art. 4. Voor de in de hierboven vermelde koninklijke besluiten opgenomen activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied het PC 145 voor het tuinbouwbedrijf, dienen respectievelijk de volgende loonbarema's te worden toegepast : PC 226: Bedienden van de Transport & Logistieke sector: Loonvoorwaarden van toepassing vanaf 01.09.2017 Met ingang van 1 september 2017 worden de lonen verhoogd ten gevolge van de koopkrachtverhoging (1,1%) zoals voorzien in het sectoraal akkoord 2017-2018

Op 11 december 2017 ondertekenden de sociale partners van PC 330 twee collectieve arbeidsovereenkomsten: eentje over de implementatie van de nieuwe sectorale functieclassificatie en eentje over het nieuwe loonmodel Lees verder over Besprekingen PC 330 uitvoering sociaal akkoord_Stakingsaanzegging 24 oktober 2019; Stand van zaken besprekingen paritair comité 330 - Uitvoering federaal sociaal akkoor Paritair Comité Vrije Beroepen (PC 336) Al van bij de oprichting van PC 336 in 2009 behartigt de Federatie Vrije Beroepen er de belangen van de advocaten, gerechtsdeurwaarders, accountants en belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten, bedrijfsrevisoren, bouwarchitecten, landmeter-experten en dierenartsen

Toshiba component pieces | Audiokarma Home Audio Stereomicro casque gamer dans carte son externe - forum Studio

PC 331 : Loon- en arbeidsvoorwaarden ACLV

Hoeveel verdienen verpleegkundigen? - Jobat

PC 340.00 - Orthopedische technologiën. Minimumlonen. assessment Loonbarema 01/01/2021 settings_overscan Functieclassificatie 25/08/2020 history Historiek . Woon-werkverkeer. assessment Vervoerskosten 01/02/2020 settings_overscan Bepalingen 01/03/2020 history Historiek. Loonindexaties LONEN ARBEIDERS PC 140.03 Jaarlijks, op 1 januari, worden de lonen voor de arbeiders uit PC 140.03 aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. De baremalonen worden op 1 januari 2020 geïndexeerd met 0,88%. De werkelijk betaalde lonen boven barema worden verhoogd met hetzelfde bedrag BEWAKING - PC 317 LONEN EN PREMIES VANAF 01/10/2018 Volgende spil 107.20 INDEXERING +2% 01/10/2018 Normaal loon Aanvangsloon= 95% van het normaal loon gedurende 3 maanden Index (8/2018) 105.10 FUNCTIE KLASSE Statische agent- basiscategorie SB 14,4585 13,7356 Gekwalificeerde statische bewaking SQ 14,6324 13,900 Loonbarema's in PC 200 discriminerend volgens arbeidsrechtbank Delen Op 11 april 2019 heeft de Arbeidsrechtbank van Leuven de claim van een werknemer afgewezen die achterstallig loon vorderde op basis van de loonbarema's van het Paritair Comité 200 (PC 200 - oud PC 218) dat meer dan 54.000 ondernemingen in België omvat

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 juni PDF Gratis

Loonbarema's. Ecocheques. Onbelast bijverdienen. Mobiliteitsbudget. Mobiliteitsvergoeding (cash for car) Vakantie en vakantiegeld. je de weddenschaal PC 202 A. Let wel! De meeste van deze ondernemingen hanteren een eigen, hoger barema. Hiervoor kan je steeds terecht bij de afge-vaardigden in je onderneming of bij het LBC-NVK secretariaat in je regio! • Werk je in een andere onderneming, dan raadpleeg je de weddeschaal PC 202 B. dAARnA BePAAl je tot Welke gRoeP je BehooRt

PC 330 : Functieclassificatie Loonmodel - ACLV

Op 1 januari 2019 stijgen alle lonen in onze sector met 2,1% als gevolg van indexering. Als bijlage vindt u de nieuwe sectorale minimumlonen 13 te verhogen tot majoré jusqu'à 1816,76 Loonbarema's PC 201 EUR met een commissieloon van Minimum minstens 3% maandloon van de schijf van het gemiddelde maandelijks omzetcijfer EURO de commission Rémunération au moins égale à 3% mensuelle de la tranche minimum de recettes mensuelles moyennes au-delà de 9150,00 EUR Alleen aan de verkoop zonder woonst: Seuls préposés à la vente et ne. PC 140.04 - Grondafhandeling op luchthavens Minimumlonen assessment Loonbarema 01/01/2021 settings_overscan Functieclassificatie 11/12/2018 history Historie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER PDF Free

Op 13 juni 2019 sloten de sociale partners van het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC 200) een ontwerpakkoord af. Zoals opgenomen in het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen respecteert dit akkoord de maximale onderhandelingsenveloppe van 1. We hebben 'm zelf getest. Lees hier onze specialisten review van de Acer Aspire XC-330 A9508. De Acer Aspire XC-830 I1404 is geschikt om films op te kijken, de boekhouding te doen of een aflevering van je favoriete serie op te downloaden Loon-CAO's van toepassing op het loonbarema. loon- en arbeidsvoorwaarden loon- en arbeidsvoorwaarden 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u20. 1.1. MINIMUMUURLONEN : Minimumuurlonen van de meerderjarige arbeiders. 1.1.1. : Vanaf 21 jaar. Categorie I. PC 119.4, actuele loonbarema's II PC 201 - Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel, food en non-food gecoördineerde versie CAO's loon- en arbeidsvoorwaarden en ervaringsbarema' De Logitech Wireless Combo MK330. Deze combinatie brengt entertainment en draagbaarheid binnen handbereik, dankzij elf sneltoetsen en een draagbare muis

Functiewijzer - IFI

Loonbarema's en actuele bedragen Sociar

PC 112.00 - Garagebedrijf. Minimumlonen. assessment Loonbarema 01/02/2020 settings_overscan Functieclassificatie 01/10/2020 history Historiek . Woon-werkverkeer. assessment Vervoerskosten 01/02/2020 history Historiek. Loonindexaties. assessment Indexaties 01/12/2020 assessment Indexaties 01/06/2020 history Historiek. CAO Sectorale Gids Bewaking - PC 317 » Tools » Sectorale Gids Bewaking - PC 317 Sectorale Gids Bewaking - PC 317 In deze bundel vind je een overzicht van de belangrijkste akkoorden die tussen vakbonden en werkgevers werden afgesloten in onze sector (Paritair Comité van de bewaking = PC. 317) PC 330.04: Residuaire sector 07/03/2017 - 15h Maanden geleden heeft de ACLVB delegatie in het PC 330 gevraagd om voor de zogenaamde residuaire sector [1] van het PC 330 te onderhandelen over een sociaal akkoord voor de onderhandelingsperiode 2015-2016 Ga naar Deze PC, zoek de drive op, rechtermuisklik op de drive en druk op uitwerpen 31 januari 2016 13:21. 0. 0. 0. Reacties. Reacties. De reactie moet uit minimaal 10 karakters bestaan /1000 Plaats reactie. Verberg reacties. Achter het klepje zit een heel klein gaatje Welkom op de website van ACV Voeding en Diensten

BlacK Color Genuine E31 Canon Toner Cartridge for PC-300

Video: SOM - CAO'

PC-330 PIONEER - 中古オーディオ 高価買取・販売 ハイファイ堂

Federale privésectoren (PC 330) - IFI

Het PC 337, het aanvullend paritair comité voor de non-profit, is opgericht bij KB van 14 februari 2008. Zoals de naam al duidelijk maakt, is dit paritair comité bevoegd voor: De ondernemingen van de non-profitsector waarvan de activiteiten niet onder de bevoegdheid vallen van een ander paritair comité dat specifiek bevoegd is daarvoor Lonen PC 144. PC 144.00 - Paritair Comité voor de landbouw Wijzigingen per 01/01/2021. Index: vorige lonen x 1,01. 2% meer loon vanaf juni 2017, dat is goed nieuws! Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een cadeautje van je werkgever. Ook de regering heeft niet ineens besloten dat jij meer moet verdienen Hoe zit het met loonbarema's sinds het nieuwe decreet op de sportfederaties? 02/11/2020 - 14:07. Barema's blijven bestaan. Op 1 januari 2017 werd het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector afgetrapt. Daarin staan geen verplichtingen meer over de verloning van personeel Het Sociaal Fonds van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden kent aanvullende voordelen toe aan de werkgevers en de bedienden van het PC200

ヤフオク! - 「pioneer pc-330」の落札相場 - 新品、中古品(終了分)小さな仲間達

Loonbarema's - Horeca Vlaandere

PC 219 - CAO loonbarema 2007-2008 Defintief -17 9 2007 4.45 \r Artikel 3 - Onmiddellijke en definitieve afschaffing van de loonbarema's gebaseerd op leeftijd De bestaande nationale minimum weddeschalen op basis van leeftijd en anciënniteit, zoals ingesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 1978, gewijzigd door de collectiev uurloon CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V CAT VI CAT VII CAT VIII CAT IX 0 12,2723 12,3433 12,8856 13,6239 13,9845 15,9005 17,1301 18,2178 6 mnd 12,8225 12,8225 12,9411 13,4800 14,1141 14,5317 16,0979 17,3341 18,4297 2 jr 13,0762 13,0762 13,1972 13,7959 14,4062 14,8795 16,2859 17,5300 18,6305 3 jr 13,3149 13,3149 13,4813 14,0458 14,6338 15,1567 16,4750 17,7230 18,827 BOUW - PC 124 MINIMUMUURLONEN VAN 1 JANUARI 2020 TOT 31 MAART 2020 Indexcoëfficiënt: 0,999251077 1. BASISCATEGORIEËN Uurloon cat. I (ongeschoolde) € 14,590 (=) cat

小さな発見 PC-330Ⅱ ( オーディオ ) - 日々の徒然 - Yahoo!ブログ

Databank Minimumlonen - Federale Overheidsdienst

PC 152 CAO 17 juni 2016 arbeidskledij. Referentienummer: 2016_06_21_PER_Collectieve_overeenkomst_arbeidskledij Verschenen: 21/06/2016 Auteur: De Becker Han Nieuwe loonbarema's pc 302 . in Juridisch: Sociaal bureau door Karl Böhrer. Overzicht. De lonen van pc 302 werden in januari geïndexeerd. Op 1 januari 2017 werden zowel de reële als de baremalonen in pc 302 met 1,123% geïndexeerd. Een overzicht van de aangepaste baremalonen vindt u hier Het PC 220 heeft op 1 juli 2019 haar sectoraal akkoord afgesloten voor de periode 2019-2020. Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste nieuwigheden. Tenzij anders vermeld, treden deze wijzigingen in werking vanaf 1 januari 2020 Loonschalen PC 118 en 220. Fevia stelt de huidige en vorige sectorale loonschalen voor arbeiders (PC 118) en bedienden 17.12.2018. Aangepaste loonbarema's vanaf 1/1/2019. Op 1 januari 2019 stijgen alle lonen in onze sector met 2,1% als gevolg van indexering. Als bijlage vindt u de nieuwe sectorale minimumlonen. Werk en talent. Alle artikels. www.traxio.b

Xbox Control Pc - Para Xbox en Mercado Libre México

pc 225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs In het Paritair Comité 225 en het Paritair Subcomité 225.01 Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) gesloten met betrekking tot de verloning en arbeidsvoorwaarden van het. Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijsIn het Paritair Comité 152 en het Paritair Subcomité 152.01 voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) gesloten met betrekking tot de verloning en arbeidsvoorwaarden van het arbeiderspersoneel Sportvacatures bij Vlaamse sportfederaties: over loon, loonbarema's en PC 329.01 . In je zoektocht naar een job in de sportsector ben je ongetwijfeld al eens op een sportvacature bij een Vlaamse sportfederatie gebotst. En ook al ben je dankzij je passie voor sport en je perfect passende profiel al overtuigd dat je die job wil doen,.

 • Shang chi and the legend of the ten rings.
 • Pannenkoeken Schoonhoven.
 • Monchoutaart zelf maken.
 • Gezicht blurren Photoshop.
 • Spieratrofie schoft paard.
 • Tesla news production.
 • Beste platenspeler Kassa.
 • Mudrun lelystad foto's.
 • Het Hoogt, Amsterdam.
 • Wisteria sinensis 'prolific op stam.
 • COPD en werken in de schoonmaak.
 • Betaald reizen.
 • Lipofilling traangoot.
 • Iron Maiden tour 2021.
 • CM Gent.
 • Eli Lilly Stock.
 • N3 Papendrecht.
 • Begeleid wonen autisme Noord Holland.
 • Isla Guadalupe.
 • Cavia bijt bij oppakken.
 • Prestige Model Management reviews.
 • Lincoln Zephyr te koop.
 • Paprika roosteren zonder oven.
 • Zondoffer betekenis.
 • LIFEPROOF.
 • Poppetjes tekenen kawaii.
 • Maxima Panini.
 • Where was Eden located.
 • Models photographers.
 • Donald Madder Wittekerke.
 • Groothandel educatief speelgoed.
 • Kippen met sokken.
 • Wonen in Zeeuws Vlaanderen.
 • Lunch bestellen Hengelo.
 • Takeda B12 ampullen bestellen België.
 • Glazen hart met eigen tekst.
 • Bates Motel Trailer.
 • Marrea Noordwijkerhout.
 • Ingezakte nekwervel.
 • Bambi personages.
 • King Louie vrouw.