Home

AV shunt

Arteriovenous fistula - Wikipedi

De shunt wordt meestal geplaatst in de bovenof onderarm. Een shunt is gemakkelijk aan te prikken en gaat vaak jarenlang mee. Bij hemodialyse worden via uw bloed afvalstoffen en vocht uit het lichaam verwijderd met behulp van een filter (de kunstnier) Voor hemodialyse moet de dialysemachine worden aangesloten op uw bloedbaan. Dat gebeurt via een shunt (ook wel vaattoegang). Dit is een ader die geschikt is gemaakt om vaak aan te prikken

Ventriculopleural shunt - drains excess cerebrospinal fluid into the chest or lungs; Lumboperitoneal shunt - drains excess cerebrospinal fluid into the peritoneal cavity; Uses. Fistula. In AV fistulas are created using the blood vessels and tissues from your body. There are no artificial components used AV Fistel (Arterioveneuze Fistel) Een shunt is een directe verbinding tussen en slagader en een ader. Deze verbinding wordt chirurgisch, meestal onder plaatselijke verdoving, aangelegd door de vaatchirurg Een shunt is een verbinding tussen een ader en een slagader. Een deel van het bloed uit de slagader stroomt dan rechtstreeks de ader in. Daardoor stroomt het bloed in een shunt sneller dan in een gewone ader en de bloeddruk is er wat hoger arteriovenous shunt a U-shaped plastic tube inserted between an artery and a vein (usually between the radial artery and cephalic vein), bypassing the capillary network, a formerly common means of arteriovenous access

AV shunt Consultation with the surgeon Together with your specialist, we have chosen to place a dialysis shunt in your arm. The vascular surgeon uses a Duplex ultrasound of your arm to determine which vein and artery are most suitable for connection to each other. The vein-artery connection is made just above th LeVeen shunt peritoneovenous shunt. mesocaval shunt a portosystemic shunt between the superior mesenteric vein and the inferior vena cava to reduce portal hypertension. peritoneovenous shunt a device whose purpose is to remove excess ascitic fluid from the peritoneal cavity and return it to the venous system; called also LeVeen shunt De shunt prikken we aan met 2 naalden: één naald voert het ongezuiverde bloed van uw lichaam naar de kunstnier. De andere naald voert het gezuiverde bloed weer terug naar uw lichaam. Na de dialyse verwijderen we deze naalden. vervolgens worden de prikgaatjes dicht gedrukt totdat ze niet meer bloeden. de verpleegkundigen leren u ook hoe u dit zelf kunt doen Anatomical shunt. If every alveolus was perfectly ventilated and all blood from the right ventricle were to pass through fully functional pulmonary capillaries, and there was unimpeded diffusion across the alveolar and capillary membrane, there would be a theoretical maximum blood gas exchange, and the alveolar PO 2 and arterial PO 2 would be the same Stroomschema zorgpad aanleggen AV shunt Nefroloog Radiologie (RKZ) Chirurgische dagbehandeling RKZ Wacht- en doorlooptijden volgens norm nazorg Versneld traject Categorie A: Vanaf doorverwijzing nefroloog tot operatie max. 2 weken. shunt aanprikbaar na 6 weken vlgs de KDOQI richtlijnen Anesthesie (RKZ) Vaatchirurg (RKZ) Buro opname RKZ Regulier.

A ventriculoperitoneal (VP) shunt is a medical device that relieves pressure on the brain caused by fluid accumulation. VP shunting is a surgical procedure that primarily treats a condition called.. De shunt wordt aangeprikt met een holle naald. Daarna worden er 2 plastic buisjes, sheaths, ingebracht. Via de sheath wordt een katheter met daarin een opgevouwen draadkorfje. Als het draadkorfje op zijn plaats zit, wordt deze uitgevouwen, zodat het tegen de wand van de shunt kan komen

shunt regelmatig te beluisteren, gaat de verpleegkundige het shuntgeluid herkennen. Veranderingen in dit geluid worden genoteerd en als deze veranderingen vaker hoorbaar zijn, kan er actie ondernomen worden. U kunt zelf ook luisteren naar uw shunt door uw arm langs uw oor te leggen Renal arteriovenous (AV) shunt, a rare pathologic condition, is divided into two categories, traumatic and nontraumatic, and can cause massive hematuria, retroperitoneal hemorrhage, pain, and high-output heart failure. Although transcatheter embolization is a less-invasive and effective treatment op AV shunt complications are most often related to thrombosis (blood clots) that forms within the shunt. You will know this has occurred if you can no longer feel a pulse (also called a thrill) along the length of the graft. Only about 45% of AV shunts will continue to function after one year

Chirurgisch.nl, by Niels Vos, is an online resource voor surgeons, surgery residents en interns offering information on surgical pathology and procedures Intrahepatic arteriovenous shunts, also referred to as intrahepatic arteriovenous malformations (AVMs) or hepatic arteriosystemic venous shunts, represent a spectrum of abnormal communications between the hepatic arterial system and the hepatic veins.. Please note that arterioportal shunts, which are the communication between the hepatic artery and portal vein, are discussed separately as a.

De autogene shunt of AV-fistel . De meest voorkomende shunt is een onderarmshunt, waarbij de verbinding bij de pols komt. Kan dat niet, dan komt de shunt in uw bovenarm en komt de verbinding bij uw elleboog. Afb.1: Onderhuidse verbinding tussen ader en slagader (*) De PTFE-shunt . Dit is een onderhuidse verbinding met een kunststof slangetj Shunt van eigen bloedvaten: Arterioveneuze Fistel (AVF of AV-shunt) In de meeste gevallen wordt een shunt gemaakt van uw eigen bloedvaten. Dan vindt een operatie onder plaatselijke verdoving plaats, waarbij de vaatchirurg een slagader in uw arm verbindt met een ader. Door deze nieuwe verbinding stroomt meer bloed, waardoor de ader opzwelt AV Shunt. Avascular Bone Necrosis. AVD. AVED Avellino Corneal Dystrophy. AVF. AVNRT. B. B Cell Chronic Lymphocytic Leukemia. B Cell Chronic Lymphoproliferative Disorder. B 1 Avitaminosis. Over 10 million scientific documents at your fingertips. Switch Edition. Academic Edition; Corporate Edition; Home As Dr. Frank Rice, the leading scientist at Integrated Tissue Dynamics LLC (Intidyn), as part of a fibromyalgia study based at Albany Medical College, explains, The AV shunts in the hand are unique in that they create a bypass of the capillary bed for the major purpose of regulating body temperatureUnder warm conditions, the shunts close down to force blood into the capillaries at the surface of the skin in order to radiate heat from the body, and our hands get sweaty If a patient has a nonfunctional arteriovenous (AV) shunt in one arm and a functional shunt used for dialysis in the other, does the avoidance of an IV access in the arm with the nonfunctional.

Deze wordt gedesinfecteerd en afgedekt met een steriele doek. Vervolgens geeft de radioloog een prik voor de plaatselijke verdoving. De shunt wordt aangeprikt met een holle naald. Daarna worden er 2 plastic buisjes, sheaths, ingebracht. Via de sheath wordt een katheter met daarin een opgevouwen draadkorfje AV fistulas are usually created in the forearm but may sometimes be placed in the upper arm or leg. If possible it's best to have the fistula placed in your non-dominant arm. The fistula is created during a surgical procedure joining one of your arteries with a vein Een durale arterioveneuze fistel (DAVF) is een abnormale, directe verbinding tussen één of meerdere slagaders en aders in het harde hersenvlies (dura) rond de hersenen of soms ook rond het ruggenmerg. De behandeling bestaat meestal uit het afsluiten van de DAVF via embolisatie.Lees hieronder meer over de embolisatie van een DAVF. Wat is embolisatie van een DAVF?Bij embolisati Een arterio-veneuze fistel is een verbinding tussen een slagader en een oppervlakkig gelegen ader, bij voorkeur in de arm. Via de verbinding wordt bloed uit de slagader (stroomt van het hart weg) in de ader (keert naar het hart terug) gepompt. De flexibele wand van de ader zet uit onder invloed van de hogere druk van het bloed uit de slagader Bij dialysepatiënten is aangetoond dat het aanleggen van AV-shunt in de arm ten behoeve van de vaattoegang voor dialyse leidt tot een bloeddrukverlaging. Deze aanvullende studies ondersteunen daarmee de aanname dat patiënten met TRH net als andere patiënten met hypertensie baat kunnen hebben van een iliacale AV-shunt

Arteriovenous Shunt - an overview ScienceDirect Topic

 1. Als een dialyseshunt verstopt is, kan via een (mechanische) trombectomie de verstopte shunt geopend worden. De ingreep moet zo snel mogelijk gebeuren, voordat het stolsel te hard wordt
 2. Een shunt is een onderhuidse verbinding tussen een ader en een slagader, hij wordt door een chirurg aangelegd tijdens een operatie. Door deze verbinding ontstaat er een grotere bloedstroom waardoor het bloedvat gaat opzwellen en gemakkelijk aan te prikken is met een naald
 3. What does AV SHUNT stand for? List of 3 AV SHUNT definitions. Top AV SHUNT abbreviation meanings updated December 202
 4. An AV fistula is an abnormal connection between an artery and a vein, and is sometimes surgically created to help with haemodialysis treatment. In these cases, a shunt graft is inserted to aid the treatment. Unfortunately, sometimes the shunt will fail, known as graft malfunction
 5. Intrahepatic arterioportal shunts represent abnormal flow between the portal venous system and a hepatic arterial system within the liver. They can be a reversible cause of portal hypertension. Clinical presentation Clinical features will depen..
 6. If a narrow (4-mm) graft segment is used at the anastomosis, we have not seen a stenosis in more than 4,000 AV shunts over the last 30 years. In the inflow region of the prosthesis a thrill originates, which is caused by low frequency pressure changes (20-50 Hz) and which can also be palpated
 7. Renal arteriovenous ( AV) shunts are rare pathologic communications between the renal arteries and veins without interconnecting capillaries. Their prevalence is approximately 0.04% of the general population ( 1 ). However, the true prevalence may be higher because many renal AV shunts remain clinically asymptomatic

Abstract. In this book, AV shunt is used for a prosthetic graft access. Pathophysiology, hemodynamics, recommendations and detailed practical hints for shunt surgery as well as different anastomotic variants and sites for looped and straight grafts, facing anatomical variations, and the management of complications are described here Bovendien heeft de kunststof shunt een zeer grote bloedstroom. Dit maakt goede hemodialyse mogelijk. Het nadeel bij deze kunststof shunt is dat er vernauwingen kunnen ontstaan op de aanhechtingsplaats van de (slag)ader. Daardoor gaat de kunststof shunt minder lang mee dan de lichaamseigen shunt (AV-fistel) Renal arteriovenous (AV) shunts, a rare pathologic condition, are divided into two categories, traumatic and nontraumatic, and can cause massive hematuria, retroperitoneal hemorrhage, pain and high-output heart failure. Traumatic renal AV shunts are caused by penetrating or blunt trauma, percutaneous or open biopsy, or surgery Medical AV SHUNT abbreviation meaning defined here. What does AV SHUNT stand for in Medical? Top AV SHUNT abbreviation related to Medical: Arteriovenous Shunt

Aanleggen shunt - Nierziekten - Catharina Ziekenhui

Shunt procedures can address pressure on the brain caused by hydrocephalus and relieve its symptoms such as gait difficulty, mild dementia and lack of bladder control. If the doctor finds that these problems improve after a lumbar puncture , it may mean that placing a shunt may be able to provide a longer-term benefit av fistula, av graft, subclavian or femoral catheter, av shunt permanent or temporary, which is better? Answered by Dr. Timothy Wu: AV fistula: Countless studies and decades of research have shown a cle..

Shunt (dialyse) - Wikipedi

Arteriovenous shunt definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. Look it up now AV shunt Een AV shunt is een directe verbinding tussen een slagader en ader (zie afbeelding). Door deze verbinding stroomt het bloed van de slagader direct in de ader, waar vervolgens een hogere druk ontstaat en het bloed sneller gaat stromen. De ader zet daardoor uit en krijgt een stevigere wand zodat de shunt makkelijk is aan te prikke Er zijn 2 soorten shunts mogelijk. Een AV-Fistel is een niet-natuurlijke verbinding tussen een slagader en een ader in de onder- of bovenarm. Een Graft is een shunt van kunststof die in de onder- of bovenarm komt Intracranial AV shunts in the pediatric population present characteristic clinical features depending on the age of the presentation. Endovascular embolization is currently the treatment of choice for them. It is more important to obtain normal development than to achieve normal morphological appear

CIN2003

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Avenu Medical, Inc. 27123 Calle Arroyo, Suite 2101 San Juan Capistrano, CA 92675 Email: info@avenumedical.com Phone: (949) 276-248 The end result of any of these left-to-right shunts is that oxygenated blood is making a second loop through pulmonary circulation, which means the right ventricle is doing a bit of extra work - moving blood around that's already oxygenated. On the flip side, in a right-to-left shunt, blood flows from the right side of the heart to the left Can i start a peripheral iv in an arm with an av shunt? - Answered by a verified Health Professional. We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site you consent to the use of cookies on your device as described in our cookie policy unless you have disabled them AV SHUNT Banjar. 252 likes. AV Shunt, Cimino, Akses Hemodialisa adalah prosedur untuk menghubungkan arteri dan vena agar dapat digunakan untuk akses hemodialisis/cucidara

AV fistula surgery is only one dialysis access option. It may not be the best option for everyone, such as people with small blood vessels. Other options include an AV graft (an artificial blood vessel) and a venous catheter, which is for short-term dialysis AV SHUNT. Brescia - Cimino Operation Technique Pendahuluan • AV Shunt = AV Fistula • a passageway, artificial or natural, that allows blood to flow from an artery to a vein without going through a capillary network. • Definisi Prosedur AV Shunt Adalah suatu prosedur pembedahan dengan membentuk suatu pintasan antara arteri dan vena didaerah tertentu yang berguna untuk akses hemodialisa. Prosedur : Cimino, AV Fistula , AV Shunt

Many translated example sentences containing av shunt - Swedish-English dictionary and search engine for Swedish translations Many translated example sentences containing av shunt - Italian-English dictionary and search engine for Italian translations Shunt blockages occur in up to 31% of patients and over drainage occurs in about 3% of patients (Chari et al. 2014). Over drainage from the shunt can result in the ventricles decreasing in size and their meninges pulling away from the skull. This is a condition often called slit-ventricle syndrome A connection between a vein and an artery is generally known as dialysis arterial venous shunt, commonly in the forearm or upper arm. This helps in easy access to the vascular system for haemodialysis. Haemodialysis is a procedure that performs the function of the kidney, in human bodies whose kidneys have failed

Oth postproc cardiac functn disturb fol cardiac surgery; Av block 3rd degree, complication of av nodal ablation; Cardiac pacemaker syndrome; Complete atrioventricular block as complication of atrioventricular nodal ablation; Complete atrioventricular block due to atrioventricular nodal ablation; Complete av block due to av nodal ablation; code, if applicable, for type 4 or type 5 myocardial. Displacement of surgically created AV fistula, subs ICD-10-CM Diagnosis Code T82.520D Displacement of surgically created arteriovenous fistula, subsequent encounte AV-shunt and venous Live case transmission centers Oral abstract presentations Delegate bag inserts LINC Today Statistics LINC LIVE EthicalMedTech Faculty. Faculty list Abstract presenter Exhibitors. Exhibitors' list Exhibitors' privacy statement Frequently asked.

Als de shunt is aangelegd door twee vaten direct te verbinden spreekt men van een arterio-veneuze fistel (AV-fistel), en als er gebruik is gemaakt van een kunstmatig bloedvat om een verbinding te maken tussen twee vaten van een arterio-veneuze graft (AV-graft). In het algemeen is een shunt beter dan een katheter, en een AV-fistel beter dan een. Arteriovenous shunting in the liver is a rare angiographic finding. Review of the literature shows that most cases are related to trauma or neoplasm. The authors discuss several entities which shou..

Shunt (medisch) - Wikipedi

As Dr. Frank Rice, the leading scientist at Integrated Tissue Dynamics LLC (Intidyn), as part of a fibromyalgia study based at Albany Medical College, explains, The AV shunts in the hand are unique in that they create a bypass of the capillary bed for the major purpose of regulating body temperatureUnder warm conditions, the shunts close down to force blood into the capillaries at the. AV Dialysis Shunt Ultrasound guidance and arteriogram of the left arm autologous AV shunt fistula. Indication symptomatic swelling of the left arm. ASA class II local lidocaine and moderate sedation ultrasound guidance to the fistula is recorded with flow on PACS and fistulogram obtained. The patient show AV shunts also decrease the afterload of the heart. This is because the blood bypasses the arterioles which results in a decrease in the total peripheral resistance (TPR). AV shunts increase both the rate and volume of blood returning to the heart Chemistry AV SHUNT abbreviation meaning defined here. What does AV SHUNT stand for in Chemistry? Get the top AV SHUNT abbreviation related to Chemistry Dialysis shunts.: A shunt is a term for the connection that shunts blood from an artery to a vein, bypassing the microscopic network in the tissues that normally connect them. This allows a high blood flow access for pulling blood from the body to the dialysis filter. A fistula is a shunt that has a direct connection of a native artery and native vein, rather than using an artificial tube to.

Wat is een shunt voor waterhoofd Medtroni

Shunt overdrainage. Shunt disconnection. Shunt obstruction. Shunt migration. Ventricular catheter misplacement. see Ventriculoperitoneal shunt malfunction. Distal shunt malfunction due to a mechanical failure is a common reason for shunt revision 5).. As many as one third of patients presenting with shunt malfunction will not have the diagnosis of shunt malfunction supported by a prospective. Arteriovenous (AV) Fistula, Shunt, Graft: 36147 vs 36148 vs 75791 Medical Coders typically use CPT 36147 for patients with end-stage renal disease (ESRD), having trouble with his AV shunt for dialysis and requires an evaluation. CPT can pack a lot into one little code Een shunt (AV-fistel) is een verbinding tussen een slagader (arterie) en een ader (vene). Deze verbinding is nodig om de ader sterk genoeg te maken om aan te kunnen prikken voor dialyse. De chirurg maakt deze verbinding met vaten in uw arm AV fistel of Cimino-shunt Door middel van een operatie wordt onder algehele of plaatselijke verdoving een verbinding gemaakt tussen een slagader en een ader ter hoogte van de pols of onderarm. Als het niet mogelijk is de shunt in de onderarm aan te leggen kan de chirurg ervoor kiezen om de shunt in de bovenarm aan te leggen Pulmonary arteriovenous fistulas are usually the result of abnormal development of the blood vessels of the lung. Most occur in people with Rendu-Osler-Weber disease (ROWD), now commonly called hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT).These people often have abnormal blood vessels in many other parts of the body

Many translated example sentences containing av shunt - German-English dictionary and search engine for German translations Lumbo-peritoneal shunts (LP) are usually reserved for, but not entirely limited to, the adult population. Information on this site should not be used as a substitute for talking with your doctor. Always talk with your doctor about diagnosis and treatment information. Important Safety Information. About the Device

Mech compl of surgically created AV shunt, sequela ICD-10-CM Diagnosis Code T82.591S Other mechanical complication of surgically created arteriovenous shunt, sequel Shunt removal was successfully achieved in only 18 patients (32%). However, in patients in whom PV valves were used, shunt removal was successful in 68 out of 114 patients (57%)

Permanent vascular access options: AV fistula versus AV

Shunts applications Shunts are diverse and capable of many uses within many different applications: One of the uses of a shunt is within a renewable energy system such as wind turbines or solar panels. They are used to measure how much current is flowing in and out of the battery, or for knowing how much power is being generated Methods: The AV-shunt model of thrombosis was conducted in anesthetized rabbits where a shunt was placed between the femoral artery and femoral vein for 40 mins. A thread placed in the shunt served as the thrombogenic surface. Vehicle or drugs were administered as i.v. bolus plus infusion A shunt valve with an antisiphon feature must be used to reduce the risk of overdrainage and symptomatic pleural effusion. The pleural space is innervated, and the distal catheter can be irritating. I have found that a smaller-diameter distal catheter reduces the chance of pleuritic chest pain

AV-Shuntchirurgie: Der adäquate Gefäßzugang für die Hämodialyse: Scholz, Hans: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven shunt revision or, if the valve can be externally adjusted, the valve set-tings can be interrogated and reset magnetically.6,22 VPS complications Shunt malfunction and infection are the most common VPS complications, according to the Hydrocephalus Association.22 Obstructions causing shunt malfunction are often due to CSF protein or debris.

Wedge-shaped area of hyperattenuation with straight margins seen during arterial phase of CECT or MR Becomes isodense to hepatic parenchyma during portal venous phase of CECT or gadolinium-enhanced MR • Peripherally within hepatic segment or lobe • Usually ≤ 1.5 cm (e.g., cirrhotic arterioportal [AP] shunts) Larger in some cases of post-biopsy AP shunts Early enhancement o A.V. Shunt is on Facebook. Join Facebook to connect with A.V. Shunt and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected Shunt Complications . When doctors decide whether or not to place a shunt, they have to weigh the benefits versus risks. Excess fluid in the brain can be life-threatening. In these cases, the benefits of placing a shunt outweigh the risks.  This should be discussed in full with the treatment team prior to placement AV-Shuntchirurgie. Die längere Lebenserwartung von Dialysepatienten und die Zunahme von Diabeteserkrankungen führen dazu, dass Shuntoperationen öfter..

Dialyseren met een shunt Diane

Echocardiography also provides haemodynamic information on VSD physiology including shunt direction (left-right or right-left), presence of restriction to pressure represented by pressure gradient, assessment of RV pressures, and LV and RV dimensions. 20 3D echocardiography can provide additional information on the VSD morphology and LV volumes and ejection fraction. 21 TOE plays a minor role. Contrarily, a shunt is a temporary opening moving blood from one area of the heart to another, states MedlinePlus. Heart disease, or cardiovascular disease, impairs the heart's functionality, making it work harder than normal. The longer the heart operates in an abnormal condition,. Living With a Shunt Shunt for Hydrocephalus. Overview. Hydrocephalus requires long-term follow-up care. It's important that you have regular check-ups with the neurosurgeon so he or she can monitor progress and test for any changes that may indicate a shunt malfunction

Peripheral Vascular Trauma - Crashing PatientPatent foramen ovale: the current state of play | Heart

Aansluiting op de hemodialysemachine de shunt

BestTong Anti-Rust Metal Electric Current Shunt Resistors, 100A 100mV Copper DC Shunt Resistance Resistor Kit for Ammeter Amp Current Tester Gauge. 4.7 out of 5 stars 13. $13.99 $ 13. 99. 6% coupon applied at checkout Save 6% with coupon. Get it as soon as Mon, Feb 1

Complete AV Septal Defect – Cardio GuideA High Efficiency "Screwdriver" Remote Tuned Mobile AntennaGolvvärmepaket för träbjälklag och krypgrunderPulmonary arteriovenous malformation | PostgraduateAtrial septal defect - WikEMTransposition of the great vessels corrective surgery
 • TL buis kleur hoes.
 • Any Video Converter Professional multilingual 6.2 5.
 • Naïf Baby.
 • Funda Berkel Enschot nieuwbouw.
 • Fotoboek maken Kruidvat.
 • Zondoffer betekenis.
 • Zeus Prometheus Pandora.
 • Aston Martin Vanquish Zagato coupe.
 • Gepersonaliseerde plaat overdragen.
 • Afscheiding oprit.
 • Coax aansluiting verplaatsen.
 • Draw.io free online.
 • Cat meowing a lot.
 • Glazen schuifdeur tuinhuis.
 • IGC Amsterdam.
 • Adirondack tuinstoel.
 • 69 jaar man.
 • Merel Yoga Hellevoetsluis.
 • Kappen boek Wikipedia.
 • Bij welke BMI word je opgenomen.
 • Hoe behandel je een veneuze bloeding.
 • Shopping days till christmas 2019.
 • Italië stacaravan Gardameer.
 • Schimmel op zelfgemaakte jam.
 • Hyphessobrycon.
 • Bekende jazz muziek.
 • Grey's Anatomy season 8.
 • Het Geluid geraden.
 • Camping Duin en Strand Concert at Sea.
 • Cavia bijt bij oppakken.
 • Lengte Border Collie.
 • Fox Terrier Wikipedia.
 • Verkleinwoord hotel.
 • Golf 6 R.
 • Mac mini basishandleiding.
 • Polar warming up.
 • Thomas de trein YouTube Afleveringen.
 • Zitverhoger auto wanneer.
 • Patroon tas met ronde bodem.
 • Tuintegels formido.
 • Cartesian to spherical.