Home

Euclides wiskundetijdschrift

Jaarverslag Euclides jaargang 95 (2019-2020) Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer Servicepagina. 96-1. Onderzoek naar wiskundeonderwijs op afstand | Michiel Doorman, Paul Drijvers, Heleen van der Ree Handreiking Online wiskundeonderwijs, NVv (Nederlands) Wiskunde-tijdschrift Euclides online. Sorry, this entry is only available in Nederlands.Nederlands Zoeken in het archief van vakblad Euclides. Zoektips Zoeken in PDF of in inhoudsopgave. Bovenstaand zoekvenster zoekt alleen naar resultaten op deze website. Je kunt er voor zorgen dat je alleen in de inhoudsopgaven zoekt, of alleen in de PDFs. Dit doe je als volgt Ruim tweeduizend jaar geleden bracht Euclides de Griekse wiskunde bijeen in een groots bouwwerk: de Elementen. Zijn strenge aanpak frustreert velen maar d Geschiedenis. Het tijdschrift Euclides is begonnen in 1924 als bijvoegsel bij het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde. Het Nieuw Tijdschrift was een tijdschrift voor studenten die een lesbevoegdheid in de wiskunde voor de mulo, de handelsschool en de hbs wilden behalen. De akten daarvoor heetten KI en KV (K éen en K vijf). Dat tijdschrift bevatte vooral theorie en vraagstukken die voor die.

Het algoritme van Euclides Met het algoritme van Euclides kan op een eenvoudige en zeer efficiënte manier de grootste gemene deler van twee getallen gevonden worden. De Griek Euclides gebruikte het algoritme al meer dan 2000 jaar geleden en formuleerde het in louter meetkundige termen. Die gedachtegang is het waard nog eens herhaald te worden De inhoudsopgave van het vakblad Euclides jaargang . Jaargang 91 (2015-2016) Euclides, jaargang 91 // 2015-2016, nummer 1. Tom Goris Kort vooraf 3; Ivo Claus Sjoerd Crans Ger Limpens Jos Remijn Melanie Steentjes Harco Weemink Examens wiskunde 2015 4-23; Wis en waarachtig 25; Suzanne Tak Rogier Bos Cécile Kleijer Het Fizier gericht op... open problemen 26-27; Erik van Barneveld Pilotexamen. 1 wiskundetijdschrift voor jongeren 52ste jaargang - nummer 6 - juni 2013. Al sinds Euclides (ongeveer 300 v.chr.) weten we dat er oneindig veel priemgetallen bestaan. Toch zijn er in verhouding tot de natuurlijke getallen maar weinig getallen priem: hun dichtheid is 0

In de getaltheorie, een deelgebied van de wiskunde, is het algoritme van Euclides een efficiënte methode voor het berekenen van de grootste gemene deler (ggd) van twee positieve gehele getallen.. Het algoritme is vernoemd naar de Oud-Griekse wiskundige Euclides van Alexandrië, die het algoritme in de boeken VII en X van zijn Elementen beschreef. Het algoritme berust erop dat de ggd van twee. Axiomatische aanpak. De euclidische meetkunde is een axiomatisch systeem, waarin alle stellingen, ware uitspraken, worden afgeleid uit een eindig aantal axioma's.In het begin van het eerste boek van de Elementen geeft Euclides vijf postulaten, axioma's: . Elk tweetal punten kan worden verbonden door een rechte lijn.; Elk recht lijnstuk kan oneindig worden verlengd tot een rechte lijn Euclides staat voor een integrale visie op datamanagement. neem contact op. Thema's. BI beheermodel (BICC) De tevredenheid en dus de mate van het gebruik van een BI of DWH omgeving wordt mede bepaald door de betrouwbaarheid en kwaliteit van de gegevens, de toegankelijkheid en de ondersteuning voor de eindgebruiker. Een.

Euclides geniet sinds 1994 de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor verschillende acties tekent ook de Gemeente Anderlecht present als een uitmuntende partner. Ook de Europese Gemeenschap heeft aan de ontwikkeling van ons initiatief bijgedragen middels het programma URBAN (1999-2000) en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2002-2006 en 2007-2013 Pythagoras is een wiskundetijdschrift voor jongeren en mensen die jong van geest zijn. Toggle navigation. Artikelen Nootjes Nummers Overzicht Pythagoras 60-3 Pythagoras 60-2 Pythagoras 60-1 Pythagoras 59-6 Pythagoras 59-5 Pythagoras 59-4 Archief Pythagoras Olympiade.

Euclides - Nederlandse Vereniging van Wiskundelerare

(Nederlands) Wiskunde-tijdschrift Euclides online

 1. • Pythagoras, hét wiskundetijdschrift voor jongeren, eveneens een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. • Euclides, het orgaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) en tevens vakblad voor de wiskundeleraar. • Epsilon Uitgaven
 2. Euclides is bekend om zijn systematische behandeling van de meetkunde. Over zijn leven is weinig bekend. Schilderijen en beelden zijn artists impressions. Zijn meesterwerk is De Elementen, een boek uit dertien delen. Daarin bouwde Euclides de meetkunde streng en logisch op. Ieder boek opent met definities
 3. Lees Euclides! Euclides 81 no. 4 (februari 2006) pp. 171-173. ISSN 0165-0394. Download; Het rekenwonder van het Rapenburg, Eureka (Leiden) 3 nr. 12 (2006), pp. 15-17. Download het hele nummer van Eureka
 4. Alle Euclides citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net
 5. Jaargang 32 de laatste jaargang van de Nieuwe Wiskrant . Het Freudenthal Instituut heeft besloten dat jaargang 32 de laatste is van de Nieuwe Wiskrant.Na vijf jaar Wiskrant (1975-1980) en, na een korte onderbreking, 32 jaar Nieuwe Wiskrant sluiten we deze periode af. De reden voor dit - natuurlijk niet eenvoudige - besluit is dat de oplage te klein is om het blad kostendekkend te kunnen.
 6. Euclides ontwikkelde de later naar hem vernoemde Meetkunde op een systematische manier: uit een beperkt aantal axioma's leidde hij, gebruik makend van wat niet-gedefinieerde concepten (punt, lijn, cirkel, straal, middelpunt,.), stellingen af, ware uitspraken
 7. Euclidische meetkunde is de meetkunde die zich bezighoudt met de meetkunde zoals die bekend was bij Euclides. Euclides was ook degene die deze meetkunde formuleerde, met behulp van zijn axioma's. Zoals gezegd is Euclides de eerste die deze soort meetkunde formuleerde. Hij introduceerde basisprincipes om meetkunde mee te doen. Dit zijn dezelfde basisprincipes, vanuit een modern oogpunt.

Euclides heeft de polyvalente ruimte uitgerust met hoge tafels en stoelen, een meubilerin... Opleiding voor zelfstandigen. In de week van 23 tot 26 mei vond de tweede opleidingssessie voor toekomstige zelfstandig... Eerste Euclides'Drink. Op 17. Tussen 1945 en 1977 verschenen in Euclides honderd. Verscheidenheden van de hand van Prof. Dr. O. Bottema.. Zij verschenen onregelmatig, soms een of geen in een. aflevering van Euclides, soms wel drie tegelijk. Nadat. Bottema het aantal van honderd had vol gemaakt zijn. er in 1977, op initiatief van de redactie van Euclides,. vijftig gebundeld en in een boekje verschenen da Euclides formuleert in de Elementen vijf postulaten. Het vijfde postulaat, ook wel parallellenpostulaat genoemd, Pythagoras is een Nederlands wiskundetijdschrift voor jongeren. Ook op de site van het tijdschrift is een schat aan informatie te vinden. Vierkant voor Wiskund meetkunde De Elementen van Euclides (ca. 400 BC) hebben een soortgelijke impact op de westerse beschaving gehad als de Bijbel. Grote delen van onze cultuur zijn doordesemd met meetkunde. Zo heeft in de 17de eeuw Galileo reeds gezegd dat de natuur geschreven is in de taal der wiskunde, waarbij de letters bestaan uit driehoeken, cirkels en andere meetkundige figuren Dick Klingens was van januari 2000 tot augustus 2014 (eind)redacteur van het wiskundetijdschrift Euclides. Tot aan zijn pensioen in 2010 was hij eerst actuarieel rekenaar en vervolgens wiskundeleraar, lerarenoplei-der bij het technisch beroepsonderwijs en schoolleider. Van 2005 tot 2012 was hij lid-deskundige van d

Zoeken in het archief van vakblad Euclides

Dick Klingens, (oud-)leraar, eindredacteur van een wiskundetijdschrift Euclides, heeft deze site gemaakt. Hier kun je tot in de krochten van de meetkunde op zoek naar bewijslast voor zo'n beetje ieder probleem. Vast niet alle, maar wel vele verschillende en vergeef me: zelfs dan druk ik me nog voorzichtig uit Ik ben Willem van Ravenstein en ik heb van 1989 tot 2020 in het onderwijs gewerkt als wiskundedocent. Ik heb les gegeven op mavo, havo, vwo en de lerarenopleiding De nieuwe prijsvraag van wiskundetijdschrift Pythagoras is uit! Dit jaar is het de bedoeling zoveel mogelijk getallen te maken met als uitgangspunt een bepaalde, zelf gekozen volgorde van de negen cijfers en de operatoren +, -, x en :. De precieze formulering van de opdracht staat in het novembernummer en is hier te downloaden. Veel plezier Euclides, jaargang 78, nummer 6, pp. 284-285. Publicatie weergeven. Wiskundetijdschrift voor jongeren 1 januari 1998 Julius Caesar was de eerste die een geheimschrift maakte door met een eenvoudige formule de letters van het alfabet door elkaar te schudden

Terug naar Euclides - NR

1 pytha goras 1 jl ',-, 1 m wiskundetijdschrift voor jongeren juni 20022 3 pythagoras juni 20024 door chris zaal kleine. Alex van den Brandhof (1976) studeerde wiskunde in Amsterdam. Hij geeft les op een middelbare school en is daarnaast wetenschapsjournalist voor NRC. Het wiskundetijdschrift Pythagoras verscheen jarenlang onder zijn eindredactie. Eerder schreef hij mee aan de non-fictieboeken De Pythagoras Code en De zeven grootste raadsels van de wiskunde

Je krijgt andere ideeën over hoe mensen wiskunde leren en over wiskundig onderzoek.' - Pythagoras, wiskundetijdschrift voor jongeren 'Zijn brede academische vorming vindt zijn weerslag in dit boek. Het is veelzijdig, erudiet en is geschreven op een toegankelijke en stijlvolle manier.' - Euclides, vakblad voor de wiskundeleraa De 21e eeuw is nog geen twintig jaar oud en toch zijn er al heel wat wiskundige hoogtepunten op te tekenen. De grootste doorbraak tot nog toe is zonder twijfel het bewijs van het Poincaré-vermoeden, dat al sinds 1904 op een oplossing wachtte. In het jaar 2000 werd het nog een van de zeven grootste..

Euclides 35-3, 112. Martinus van Hoorn, Jan Guichelaar De geschiedenis van het tijdschrift Pythagoras, deel 1 NAW 5/19 nr. 1 maart 2018 11 wiskundetijdschrift voor jongeren zijn nu de heer Krooshof en broeder Erich als re-dacteuren beschikbaar. De secretaris krijg In de decennia na WO II ontwikkelde Euclides zich van een, weliswaar op hoog niveau staand, De tweede spreker was Jaenine Daems over Pythagoras , het wiskundetijdschrift voor scholieren. Het initiatief tot de oprichting van Pythagoras werd genomen in 1960 vanuit de Nederlandse Commissie voor het Onderwijs in de Wiskunde, vermoedelij Academia.edu is a platform for academics to share research papers

Euclides (tijdschrift) - Wikipedi

 1. Pythagoras, wiskundetijdschrift voor jongeren. Daarnaast zijn er twee overkoepelende projecten: de wiskundevraagbaak Wisfaq en de Wis-kundeScholenPrijs, Door middel van artikelen in Euclides, het vakblad voor wiskundeleraren, en diverse informatiestands geeft het WwF aan wis
 2. wiskundetijdschrift voor jongeren CQM Werktuigkundige Studievereniging Simon Stevin (Technische Universiteit Eindhoven, 813 leden) Eindredacteur van het tijdschrift Euclides (NVvW) David E. Dirkse leraar wiskunde,elektrotechniek Daniela Svajcer, wiskunde docent op Vossius Gymnasium Amsterda
 3. Euclides Wiskundetijdschrift; Euclides is het tijdschrift van de NVWL. Factulteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, RU Leiden; Gewis Studievereniging; Internet College Wiskunde; Korteweg - de Vries Institute for Mathematics; Leren NL / Wiskunde; Nieuw Archief voor Wiskunde; Nieuwe Wiskrant; PANAMA-Pos
 4. Natuurlijk zijn er ook tijdschriften die nog steeds bestaan, zoals Euclides (al bijna 90 jaar!), Nieuwe Wiskrant, Panama-Post en Volgens Bartjens. Er is ook zo'n vijftig jaar een wiskundetijdschrift voor leerlingen, Pythagoras. Symposium XVII is gewijd aan de geschiedenis van deze nog steeds bestaand

Het algoritme van Euclides Wetenschap: Wiskund

WisFaq, de digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs in Nederland. 6642. Re: Rijke getallen? Getallen - Iets anders: Via een andere bron ben ik op dit gekomen: een 'rijk' getal is een natuurlijk getal groter dan 1 dat meer delers heeft dan alle getallen kleiner dan dat getal Pythagoras is een wiskundetijdschrift bedoeld voor leerlingen van vwo en havo en alle andere liefhebbers van wiskunde. Zoeken in het archief van vakblad Euclides Het tijdschrift Euclides is begonnen in 1924 onder de titel Bijvoegsel van het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde WisFaq, de digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs in Nederland. Google voegt automatisch and toe tussen de woorden die u ingeeft, zodat enkel die pagina's worden gevonden waarin al uw zoektermen voorkomen

Vakblad Euclides - jaargang 91 2015-201

In mei 2016 heb ik in het blad Euclides van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (jaargang 91, nr. 6, pp. 18-19) Het jaarthema van de jaargang 2005/2006 van PYTHAGORAS, het wiskundetijdschrift voor jongeren, was 'Open problemen in de wiskunde' Wiskunde omvat véél meer dan de wiskunde die je op school leert. Geen enkel wetenschapsgebied kan nog vooruit zonder wiskunde in de gereedschaist. En alles wat ten grondslag ligt aan computers, big data en cybersecurity is eigenlijk toegepaste wiskunde. Op NEMO Kennislink laten we zien wat er nieuw en spannend is in de wiskunde, en wat dat betekent voor de samenleving Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. Samen zijn ze goed voor een aanbod van 6,7 miljoen titels wiskundetijdschrift. In januari 1980, echter, stierf ons derde kind Mark Hessel, nog voordat hij een maand oud was. Dit verlies raakte mij zo zeer, dat ik de aansluiting met het researchfront in mijn tak van wiskunde verloor. Dit was de aanleiding tot een carriereswitch. Ik volgde in 1982/1983 enkele informaticacolleges om computerprogramma'

wiskundetijdschrift voor jongeren - PDF Gratis downloa

 1. De nieuwe prijsvraag van wiskundetijdschrift Pythagoras is uit! Dit jaar is het de bedoeling zoveel mogelijk getallen te maken met als uitgangspunt een bepaalde, zelf gekozen volgorde van de negen cijfers en de operatoren +, -, x en :. De precieze formulering van de opdracht staat in het novembernummer en is hier te downloaden. Veel [
 2. Over niet al te lange tijd viert Pythagoras (het wiskundetijdschrift voor jongeren) zijn vijftigste verjaardag. Eigenlijk zijn Pythagoras en ik zo'n beetje even oud. Euclides | september 2009 - nummer 1 - jaargang 85 Op Pythagoras wordt vijftig! kan je dan nog wat linkjes vinden van de 'dingen' uit het artikel
 3. (Article) Euclides, 67 (1992) pp. 136-141 J.A.C. Kolk and V.S. Varadarajan Lorentz invariant distributions supported on the forward light cone. (Article) Compositio Mathematica, 81 (1992) pp. 61-106 W.L.J. van der Kallen and V.B. Mehta On a Grauert-Riemenschneider vanishing theorem for Frobenius split varieties in characteristic p
 4. oa archief/ Pythagoras Wiskundetijdschrift voor Jongeren Algebra Balance Equations MathWorld: The Web's Most Extensive Mathematics Resource; Wolfram research; krommen! symbolen van getalsverzameling; Blackboard bold - Wikipedia, the free encyclopedia E-Example 7.4: Understanding of the Least Squares Regression Line Wiskunde in Perspectie
 5. Mooi stuk over SmartPool in gereputeerd wiskundetijdschrift Prachtig artikel over ons succesvolle SmartPool project in het tijdschrift Euclides, verenigingsorgaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), en vakblad voor de wiskundeleraar. KNBB - sectie Pool
 6. 83-3 - Nederlandse Vereniging van Wiskundelerare
 7. Archimedes Constructies - Maassluis - Zuid-Holland. Nijverheidstraat 10 A, 3144 CL. Show on ma

Algoritme van Euclides - Wikipedi

wiskunde leerplan 2de graad. THAELS, K., e.a., Van ruimtelijk inzicht naar ruimtemeetkunde. Deurne, Wolters Plantyn, 2001 VAN DER BLIJ, F., Wiskunde met verve Pythagoras, wiskundetijdschrift voor jongeren, 59/1, 6-8 Het tijdschrift Pythagoras is sterk in korte artikels die lange namijmeringen teweeg brengen. Zo ook deze bijdrage, die met twee bolletjes gemarkeerd is (middelmatige moeilijkheidsgraad)

Euclidische meetkunde - Wikipedi

n geen wiskundetijdschrift zonder wiskundige problemen, met oplossing meestal. Hij studeerde wiskunde in Alexandrië, waar hij les kreeg van leerlingen van Euclides In mei kreeg deze blog in totaal 4800 unieke bezoekers. Tot hun interesses behoorden: Heel wat mensen zochten naar: als een oneven natuurlijk getal geen priemgetal is dan is het wel door 3 5 7 11 of 13 deelbaar.Blijkbaar is dat een veel voorkomende mythe, waarvan ik de onwaarheid eerder al heb uitgelegd.; Iemand wil meer kortingsbonnen tegelijk inleveren en waarschijnlijk de bonnetjesman.

Thema's - Euclides

In Wie is er bang voor wiskunde? laat Soto y Koelemeijer zien dat wiskunde een bloeiende en veelzijdige wetenschap is, met vele raakvlakken met andere.. De vijf regelmatige veelvlakken De hoekpunten hebben steeds dezelfde afstand tot het middelpunt, zodat de vijf aan hetzelfde boloppervlak raken. Keplers model van de platonische lichamen afbeelding uit 1596 Een regelmatig veelvlak of platonisch lichaam is een veelvlak waarvan de zijvlakken congruente regelmatige veelhoeken zijn. 29 relaties Jaren geleden heeft Willem Wytses mij, tijdens de bestudering van de boeken van Euclides, over Pythagoras verteld . Ah, U bent een aanhanger van Pythagoras, Pythagoras is populair bij jongeren die net als Eise van rekenen en wiskunde houden Het wiskundetijdschrift 'PYTHAGORAS' is naar hem vernoemd EUCLIDES. Orgaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, De Schalm 19, Wiskundetijdschrift voor jongeren, Wiskundig Genootschap, Postbus 80010, 3508 TA Utrecht. 12.5 Evaluatie. DECLERCQ, E., De rol van ouders in de studiebegeleiding van hun kind. HLBG - Ouders Methode, Afl. 23, juni 1998 - 183. DE BLOCK A. - HEENE J. - Pythagoras, wiskundetijdschrift voor jongeren 'Zijn brede academische vorming vindt zijn weerslag in dit boek. Het is veelzijdig, erudiet en is geschreven op een toegankelijke en stijlvolle manier.' - Euclides, vakblad voor de wiskundeleraar Bron: Flaptekst, uitgeversinformati

Euclides - Over On

De WiskundE-brief is een digitale nieuwsbrief gericht op wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs, met als doel een snelle onderlinge uitwisseling van informatie en meningen Euclides - Wiskundig tijdschrift voor leerkrachten (Nederland) Y. Examenblad.nl - HomepageExamen Y. Math4all Y. Nationale wiskundedagen Y. Nederlandse Pythagoras - Wiskundetijdschrift voor jongeren (Nederland) Y. Referentieniveaus.

Pythagoras Wiskundetijdschrift voor jongere

wiskunde - leerplan c . derde graad kso/tso. studierichtingen met 2 (+1) uur per week leerplan secundair onderwijs. vvkso - brussel d/2004/0279/02 Leerplan Economie - Wiskunde ASO3 B-modules - 31 januari 2018 - p. 2 Structuurschema: Economie - Wiskunde ASO3 AO AV 007 6636 ASO3-B Biologie 60 6637 ASO3- DERDE graad KSO/TSO. studierichtingen met . 6 UUR PER WEEK LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004. LICAP - BRUSSEL D/2004/0279/022 WISKUNDE - LEERPLAN KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. WISKUNDE. TWEEDE GRAAD ASO. Eerste leerjaar - tweede leerjaar WISKUNDE. Tweede graad. Eerste leerjaar: 4 lestijden per wee An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Wiskundigen - Euklide

Het is al eens vaker ter sprake gekomen: een variant op de synonieten waarbij 0 letters van het origineel veranderd zijn. Ze zijn een heel stu Ik heb gisteren al iets geschreven over de ICT kennisbasis.Er is nog wel iets meer over te zeggen. In 'het document' staat onder het eerste kopje 0.Attitude:De docent heeft een professionele beroepshouding (zelfreflectie, initiatief en leiderschap) ten aanzien van ICT en onderwijs

 • Road trip planner Google Maps.
 • Buschauffeur worden Groningen.
 • Nepnagels doen pijn.
 • Kinderboerderij Chaam.
 • Gratis printables traktatie.
 • Yamaha 4AC handleiding.
 • Soorten knuffels.
 • Lezing dyslexie.
 • Einde wereld 2020.
 • Antiek servies verkopen.
 • B 50 superfortress.
 • Apollo Almere pasfoto.
 • Woord van het jaar 2020.
 • A0 formaat PowerPoint.
 • Magnolia boom kopen.
 • Snijpunt berekenen.
 • Aantal medewerkers politie Nederland 2019.
 • Groentjes in de oven winter.
 • Peperboompje wit.
 • Earth 3D.
 • Antieke Delfts blauwe tegels.
 • Frida Kahlo film youtube.
 • Laurens Rotterdam.
 • Hefboomwet natuurkunde formule.
 • RuneBet.
 • Zeeman dames slips.
 • Excalibur Movie Park.
 • Nederlandse stem Kapitein Haddock.
 • Massief eiken visgraat vloer.
 • Kourtney Kardashian partner.
 • Bloed prikken nuchter.
 • Countdown builder.
 • Voetschimmel azijn.
 • Ooglidcorrectie vergoeding IZZ.
 • Lightning Card Reader.
 • Weersverandering Nederland.
 • Lazada Shop.
 • Cruise ship Nederland.
 • Mama Lupe wraps Jumbo.
 • Houten poort Brico.
 • Gevoel tattoo laten zetten.