Home

NHG varicocele

Zwelling van de balzak (varicocele

Varicocele Dilatatie van de De herziening vindt plaats in samenwerking met het NHG. De richtlijnen van de CDC uit 2015, waarop de herziene MDR (2016) wordt gebaseerd, adviseren voor epididymitis op basis van een urineweginfectie een behandeling met chinolonen De varicocele is een zwelling van de balzak aan de linkerkant. Vooral in staande houding, bij inspanning of bij hoesten kan een 'worstvormige' zwelling in het steeltje waaraan de bal is opgehangen worden gevoeld. Het betreft hier spataderen, zoals er ook elders in het lichaam spataderen kunnen optreden: uitgezette aderen

Een varicocèle is een gedilateerd en tortueus verlopend complex van venen van de plexus pampiniformis. Het is eigenlijk een soort spatader van de funiculus. Het is een benigne aandoening die pas in de puberteit ontstaat en bij ongeveer 15% van de jongvolwassenen voorkomt. In 90% van de gevallen is de varicocèle linkszijdig Een varicocèle is een spatader van de bloedvaten van de bal. Het is een goedaardige aandoening die pas in de puberteit ontstaat en bij ongeveer 15% van de jongvolwassenen voorkomt. De oorzaak is vaak het niet goed functioneren van de kleine aderen in de balzak. Symptomen van een varicocèle kan bestaan uit een dof gevoel in het scrotum en zichtbaar.

Overgang: periode van veranderend menstruatiepatroon en de eerste menstruatievrije jaren. Menopauze: de laatste menstruatie in het leven van een vrouw. Perimenopauze: periode voor de menopauze, waarin de menstruaties veranderen, tot een jaar na de laatste menstruatie. Postmenopauze: periode vanaf een jaar na de laatste menstruatie Pijn in de balzak of aan één van beide ballen komt vaak voor bij jonge mannen. Deze pijn kan sterk variëren. Soms is de pijn maar tijdelijk en niet zo erg. Maar het komt ook voor dat de pijn langdurig en sterk aanwezig is Een varicocele bevindt zich toch altijd boven de teelbal? Dit lijkt echt meer in de balzak te liggen, niet in de teelbal zelf en ook niet bovenaan de teelbal bij alle leiders. Rechts lijkt dit er niet te zitten. Wat kan dit zijn? Of is dit een normaal verschijnsel

In deze NHG-Standaard wordt beschreven welke interventies na het invullen van de ZwangerWijzer plaatsvinden en welke algemene voorlichting de huisarts geeft. Ten slotte wordt ingegaan op gedragsverandering ten aanzien van roken, alcohol, drugs en overgewicht Rensma PL, Hagen EC, Bommel EFH van, et al. Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade 2009 (NHG/NIV/NfN richtlijn 2009). Huisarts Wet 2009;12:586-97. 3 6 Een kleine verwijding in de buikslagader geeft bijna nooit problemen. Uw buikslagader kan scheuren als de verwijding erg groot wordt. De verwijding gaat minder snel als u antistollingsmiddelen, cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers slikt en als u gezond leeft Een hydrocele- of spermatocele-operatie is een operatie aan de balzak, waarbij een goedaardige zwelling wordt verwijderd. Hier leest u meer over de twee soorten zwellingen en wat u bij deze operatie kunt verwachten Ook voor beginnende huisartsen is een NHG-lidmaatschap onmisbaar. Voor €299,- heb je een volwaardig lidmaatschap met een enorme hoeveelheid praktische kennis, relevante updates en vele andere voordelen

Varices NHG-Richtlijne

Hydrocele. Een hydrocele of waterbreuk is een zwelling van de balzak aan één of beide kanten en komt vaak voor. Normaal gesproken zitten de zaadballen in een zakje met een beetje vocht. Door een ongeluk, een gezwel of een ontsteking kan de hoeveelheid vocht in het zakje toenemen. Dan ontstaat een hydrocele Er is bij u sprake van een 'varicocele'. Dit is een uitgezette ader in de balzak. In overleg met uw arts is besloten een operatie te verrichten om de varicocele te behandelen. Hier leest u meer over de gang van zaken rondom de ingreep. Ieder mens is echter anders. In het algemeen kunt u verwachten dat de ingreep zal verlopen volgens deze.

Subfertiliteit NHG-Richtlijne

 1. Scrotale zwellingen. Veel mannen die iets voelen aan hun balzak of aan de testikel zijn bang voor teelbalkanker. Toch zijn de meeste zwellingen van de balzak of van de testikel goedaardig
 2. Spermatocèle (zaadcyste): symptomen, oorzaak en behandeling Een spermatocèle of zaadcyste is een pijnloze ophoping van zaadhoudend vocht in de bijbal en wordt ook wel 'zaadcyste' genoemd
 3. Een spermatocèle is een holte die gevuld is met spermacellen. Deze is vaak los van de zaadbal te voelen
 4. Bijbalcyste (Spermatocèle of Epididymiscyste) In de Bijbal, of Epididymis, rijpen de jonge zaadcellen uit, en worden langzaam richting zaadleider getransporteerd
 5. varicocele is associated with some cases of infertility. Therefore, a semen test may be asked for if you are part of a couple being investigated for infertility. In the rare situation of a varicocele first developing in a man over 40, tests to check out a possible underlying cause may be advised. Also, a solitary right-sided varicocele is unusual
 6. Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Urologie In deze folder vindt u de tekst die officieel is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Urologie inzake de hydrocele/spermatocele operatie

Casus Een 54-jarige man werd verwezen naar de uroloog vanwege een sinds twee maanden intermitterend pijnlijke linker testis. Hij had geen mictieproblemen of andere klachten. Bij lichamelijk onderzoek van het scrotum was links een varicocele palpabel. De linker testis was iets groter dan de rechter en van gelijke consistentie. Een echo van het scrotum liet links, naast ee Varicocele treatment might not be necessary. Many men with varicoceles are able to father a child without any treatment. However, if your varicocele causes pain, testicular atrophy or infertility or if you are considering assisted reproductive techniques, you might want to undergo varicocele repair Vind hier onze video's met gemakkelijke uitleg over diverse behandelingen. De NVU besteedt de nodige zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze site, toch wijzen we u op onze disclaimer. Deze patiëntenwebsite is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Astellas Pharma Even if you have a varicocele only on one side, both testicles (testes) can be warmed by the increased amount of blood pooled in the enlarged veins (blood vessels). Research has shown that 25 in 100 men with problems showing up on sperm analysis have a varicocele and that treating the varicocele usually improves sperm quality

Aarsmaden (Enterobius vermicularis, oxyuris). Patienteninformatie folder over de behandeling van aarsmaden Because a varicocele usually causes no symptoms, it often requires no treatment. Varicoceles might be discovered during a fertility evaluation or a routine physical exam. However, if you experience pain or swelling in your scrotum, discover a mass on your scrotum, notice that your testicles are different sizes, or develop a varicocele in your youth, or you're having problems with fertility. Een bijzondere plaats neemt de varicocele in. De prevalentie van de varicocele is bij subfertiele mannen hoger (21-41) dan in de totale populatie (4,4-22,6). Bij mannen met een varicocele is de scrotale temperatuur verhoogd, vooral tijdens staan, wanneer normaliter de koeling het meest effectief is Een spatader of varicocoele op de teelbal komt bijna altijd links voor. Dit heeft te maken met de ligging van de aorta en de vena cava. Het is als het ware een 'constructiefout' aan het menselijk lichaam

Varicocele (spatader). Het nut van een operatieve correctie van een spatader is twijfelachtig. Soms wordt een verbetering van de spermakwaliteit gezien, maar dat is niet altijd het geval. Torsio testis. Bij een torsio (steeldraai van de bal) moet binnen zes uur de bal worden teruggedraaid in zijn normale positie, anders sterft de bal definitief af Hydrocele/varicocele (zwelling van de balzak) Torsie (draaiing) van de testikels; Neoplasma van de testikels (tumoren in de testikels) Infectie aan de urinewegen; Differentiaal diagnostiek van uitstralende pijn. Hernia van de discus (lage rug hernia) Renale lithiasis (nierstenen) Spondyloarthropathy (aandoening van de ruggenwervelgewrichten. Algemeen Reinier de Graaf Gasthuis (015) 260 30 60 Reinierdegraaf.nl. Polikliniek Urologie Afspraken (015) 260 39 43 Vragen (015) 260 39 43 (08:30 - 16:30 uur) Prostaatkankercentrum ReinierHag Varicocele management, however, has always been a controversial issue because very few randomized, controlled studies have been performed to examine varicocelectomy as an infertility treatment. Significant evidence suggests that varicoceles have a harmful effect on the testis and that varicocelectomy can not only prevent progressive decline in testicular function but also reverse the damage

Acute epididymitis bij volwassenen NHG-Richtlijne

De informatie over aderontsteking is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie. Laatst herzien op 6 jan 2015 Dee Bloed in het sperma is meestal een onschuldig verschijnsel. Het leidt echter vaak tot begrijpelijke maar onnodige schrikreacties Waterbreuk Hydrocele Een hydrocele of waterbreuk is een zwelling van de balzak aan één of beide kanten en komt vaak voor. Normaal gesproken zitten de zaadballen in een zakje met een beetje vocht. Door een ongeluk, een gezwel of een ontsteking kan de hoeveelheid vocht in het zakje toenemen

Huidziekten.nl is een website met informatie over huidziekten, met name bedoeld voor dermatologen en arts-assistenten in opleiding tot dermatoloog.In de rubriek zakboek wordt beknopte informatie over vele huidziekten gegeven, in alfabetische volgorde.Daarnaast zijn er patiëntenfolders opgenomen. En links naar websites van patiënten verenigingen, en naar andere interessante dermatologische. NHG-Standaard M25 Vervolgens verricht de huisarts: - speculumonderzoek (kan aanwijzingen geven voor anatomische afwijkingen en vaginisme); - vaginaal toucher (ligging en grootte van de uterus en de adnexen. Dit kan aanwij-zingen geven voor anatomische afwijkin-gen, endometriose, myomen en vaginis-me). Bij de man wordt lichamelijk onderzoe Een semenanalyse is een vaak toegepaste test om vast te stellen of een man onvruchtbaar is. De semenanalyse is een van de slechtst gevalideerde testen in de gehele geneeskunde. Als men hetzelfde monster in verschillende laboratoria laat onderzoeken kan men geheel verschillende uitslagen krijgen De zaadkwaliteit en hoeveelheid zaadcellen bepalen hoe vruchtbaar een man is. Lees hier meer over de rijping van zaadcellen en wat een semenanalyse is

[Behalve in de benen kunnen varices ook elders voorkomen, bijvoorbeeld in de balzak (varicocele in het scrotum), bij de anus (aambeien), en in de slokdarm (oesofagusvarices)] Verschijnselen Klachten die kunnen optreden ten gevolge van varices zijn met name pijn, jeuk en een branderig en/of loom, zwaar gevoel M25 NHG-Standaard Subfertiliteit Eerste herziening Huisarts Wet 1998;41(11):533-41. deren.Een ongunstige invloed van een varicocele op de zwangerschaans is echter nooit aange

Zwelling van de balzak Urologen voor

 1. Bij atriumfibrilleren klopt het hart onregelmatig en meestal ook sneller dan normaal. U kunt zich onrustig en angstig voelen. Ook kunt u duizelig zijn of sneller moe bij inspanning
 2. De naam van Antonio Maria Valsalva (1666-1723) is verbonden aan de bekende proef waarbij op de adem geperst wordt. Hij werd in Imola, Italië geboren als derde kind van een goudsmid
 3. Richtlijnen. Zie ook de NVU richtlijnen app, een makkelijke manier om snel richtlijnen te raadplegen in de dagelijkse praktijk.Download de app gratis (zoekterm 'NVU'). Daarnaast zijn er een aantal e-learning modules beschikbaar om uw kennis van de richtlijnen up-to-date te houden
 4. Thuisarts geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door (huis)artsen
 5. Niercelkanker, ook grawitztumor of hypernefroom genoemd, (niercelcarcinoom is de door de WHO geprefereerde term) is de meest voorkomende vorm van kanker in de nier: 80% van de gevallen van alle soorten nierkanker. Ze ontstaat in de proximale niertubulus.Behandeling geschiedt gewoonlijk door totale of gedeeltelijke verwijdering van de nier (nefrectomie), hetgeen nog steeds het belangrijkste.
 6. edema & trastorno venoso & varicocele Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Urologische aandoening. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen

Campbell MF (1944) Varicocele due to anomalous renal vessel: an instance in a thirteen-year-old boy. J Urol 52: 502. Google Scholar. Carforia (1927) Sulla patogenesi dell'idrocele essenziale contribute alla diagnosi differenziale fra essudati e transudati. As quoted by Campbell (1927) Epididymitis is een acute of chronische ontsteking van de epididymis met (eenzijdige) zwelling, scrotale roodheid, pijn en soms gepaard gaande met pyurie of urethritis. Wordt (bij jonge mannen) vaak door Chlamydia veroorzaakt (ICD10 A56.1), of door gonorroe (ICD10 A54.21). Zie ook onder chlamydia en gonorroe.Het kan voorkomen als complicatie bij urethritis; bij bacteriurie; bij systemische. Een hydrocele of waterbreuk is een zwelling van de balzak aan één of beide kanten en komt vaak voor. Normaal gesproken zit om de zaadballen een beetje vocht NHG-Standaard Subfertilitei Study Subfertiliteit flashcards from Rianne Kroes's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

Afwijkingen aan het scrotum: hydrocele, varicocele

 1. proteinuria & varicocele & weight loss Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Osteoartrose. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen
 2. PDF | On Jan 1, 2010, KM van Asselt and others published NHG-Standaard Subfertiliteit | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat
 3. Bij ongeveer 30% van de paren waarbij een zwangerschap uitblijft, blijkt de oorzaak te liggen bij de mannelijke partner
 4. 1 NHG-Standaard Subfertiliteit Tweede herziening Van Asselt KM, Hinloopen RJ, Silvius AM, Van der Linden PJQ, Van Oppen CCAN, Van Balen JAM. Huisarts Wet 2010:53: De standaard en de wetenschappelijke verantwoording zijn herzien ten opzichte van de vorige versie (Huisarts Wet 1998;41:533-41)
 5. Wil jij weten waar de pijn in je lies vandaan komt en wat de mogelijke oorzaken zijn? Hier vind je 10 mogelijke oorzaken van pijn in de lies en tips om liespijn te verhelpen. Zo kan pijn in je lies worden veroorzaakt door gewrichtsklachten, infecties, nierstenen, blaasproblemen of een chronische liesblessur
 6. NHG-Standaard M25 - duur en regelmaat van de cyclus (mogelijk. wijzend op oligo- of amenorroe); - de coïtusfrequentie in de vruchtbare periode. Bij paren die langer dan één jaar kinderwens. hebben, gaat de huisarts het volgende na: - eventuele eerdere zwangerschappen en

De inhoud is afgestemd met de inhoud van de NHG­Behandelrichtlijn Acute epididymitis (2016). pijn staat meestal niet op de voorgrond), hernia inguinalis, varicocele, spermatocele, hydrocele, testistrauma, gerefereerde pijn (liesbreuk, uretersteen) en familiaire mediterrane koorts (FMF). A3.9 Voorlichting. Algemene adviezen Zakboek dermatologie voor iPad of iPod. Inhoudsopgave letter A. Geen frames A varicocele also causes an increase in temperature in the scrotum, but an unfa-vourable effect on the chance of pregnancy The NHG Guideline on Subfertility provides recommendations for the diagnosis and management in the event of a desired preg-nancy failing to occur

Varicocèle: symptomen, oorzaak en behandeling zakaderbreuk

0 resultaten in Worminfecties . Filter op: Uw selectie: NHG-Thuisarts.n M25 NHG-Standaard Subfertiliteit Eerste herziening Huisarts Wet 1998;41(11): De standaard en de wetenschappelijke verantwoording zijn herzien ten opzichte van de vorige versie (Huisarts Wet 1992;35: )

De overgang NHG-Richtlijne

Video: Pijn in de balzak / zaadballen › Kenniscentrum Urologie

Varicocele - Huisarts

 1. 1 Onderzoek en behandeling mannelijke subfertiliteit E.J.H. Meuleman G.R. Dohle Namens de commissie Andrologie en P.J.M. Kil, voorzitter J.H.M. Blom S. Horenblas W.L.R. Knol J.M. Nijman G.O.N. Oosterhof W.B. Rier T.J.M. Schlatmann Namens de commissie Kwaliteit Deze richtlijn werd op 30 oktober 1998 in de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Urologie vastgesteld
 2. Find all the evidence you need on Varicocele via the Trip Database. Helping you find trustworthy answers on Varicocele | Latest evidence made eas
 3. gen voor teelbalkanker zijn zaadbalkanker, testiscarcinoom, se
 4. Hydrocele Complications. Most of the time, a hydrocele isn't very serious and doesn't usually affect fertility later on in life. But sometimes, the presence of a hydrocele might mean there's a.
 5. Bij klachten van de mannelijke in- en uitwendige genitaliën is het in de meeste gevallen mogelijk om met behulp van fysisch-diagnostisch onderzoek tot een diagnose te komen. Aanvullende diagnostiek is lang niet altijd nodig. De penis en het scrotum zijn immers eenvoudig te onderzoeken omdat zij uitwendig gelegen zijn. Behalve klachten van de genitaliën zelf (zoals uitslag of pijn) kunnen ook.

Preconceptiezorg NHG-Richtlijne

go back to reference Baazeem A, Belzile E, Ciampi A, et al. Varicocele and male factor infertility treatment: a new meta-analysis and review of the role of varicocele repair. Eur Urol 2011; 60(4): 796-808 Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Februari 2014 outcome. Six patients reported co-medication known to cause erectile dysfunction such as simvastatin, irbesartan/hydrochlorothiazide, dutasteride, perindopril an 1 NVOG Nederlandse Vereniging voor RICHTLIJN Onderzoek en behandeling van mannelijke subfertiliteit No 17 januari OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM 1.1 Definities Subfertiliteit: het bij een paar gedurende meer dan 12 maanden uitblijven van een zwangerschap bij onbeschermde, op conceptie gerichte coitus. Mannelijke subfertiliteit: verminderde vruchtbaarheid bij een paar, waarbij het aannemelijk is.

A varicocele does not affect the further course of action. Sperm analysis in the laboratory: abnormal in the case of azoospermia and a VCM (volume x concentration x per- centage progressively moving spermatozoa) < 3 x 106. If the result is abnormal, repeat after several weeks. Chlamydia antibody test (CAT) Cancer of the testicle is 1 of the less common cancers, and tends to mostly affect men between 15 and 49 years of age. Typical symptoms are a painless swelling or lump in 1 of the testicles, or any change in shape or texture of the testicles.. It's important to be aware of what feels normal for you Het NHG heeft om die reden in de voorbereidende fase van de richtlijn geen adhesieverklaring afgegeven en evenmin een huisarts afvaardigt in de werkgroep. Samenstelling werkgroep Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2017 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met. In this series Scrotal Lumps, Pain and Swelling Testicular Cancer Epididymo-orchitis Epididymal Cyst Varicocele Hydrocele in Adults Hydrocele in Children. When a testicle (testis) twists around in the scrotum, the condition is called testicular torsion. An emergency operation is usually needed to treat this condition

Scrotum Spermato-, hydro- en varicocele, testistumor, epidydimitis, torsio testis. Tendomyogene afwijkingen Bursitis, tendinitis. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCC Klik Hieronder een voorbeeld van het belang van de arborizing vessels. Er zit een gepigmenteerde tumor onder het oog. Het zou een melanoom kunnen zijn, of een gepigmenteerde Spitz naevus, of een hemangioom, of een gepigmenteerd basaalcelcarcinoom Nog geen geneesmiddelen bekeken. Druk op 'geneesmiddelen' en vervolgens op een item om de details van een geneesmiddel te bekijken. De laatste aangeklikte geneesmiddelen verschijnen in deze lijst Urologie is het specialisme dat zich bezighoudt met klachten betreffende de mannelijke en vrouwelijke urinewegen (nieren, urineleiders, blaas, prostaat en plasbuis) en de mannelijke geslachtsorganen (penis, scrotum en de prostaat) Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Diagnostiek hematurie - urineonderzoek - Richtlijn

 1. Our journal, European Urology, has been a prestigious urological forum for over 35 years, and is currently read by more than 20,000 urologists.It is one of the most widely-cited medical journals in the world and, with an impact factor of 18.728, leading in its field. Members have free access to full-text articles
 2. Diagnosis. Your doctor will ask you questions to verify whether your signs and symptoms are caused by testicular torsion or something else. Doctors often diagnose testicular torsion with a physical exam of the scrotum, testicles, abdomen and groin
 3. Download Citation | Subfertiliteit | Het uitblijven van een zwangerschap is voor patiënten reden om de huisarts te bezoeken. De NHG-standaard definieert subferti liteit als het... | Find, read.
 4. ation may miss the diagnosis of bilateral varicocele: a comparative study of 4 diagnostic modalities. J Urol. 2004;172:1414-7. 4
 5. al-cavity contents through the inguinal canal. Symptoms are present in about 66% of affected people. This may include pain or discomfort especially with coughing, exercise, or bowel movements. Often it gets worse throughout the day and improves when lying down. A bulging area may occur that becomes larger when bearing down

Verwijde buikslagader Thuisart

The Valsalva maneuver is performed by moderately forceful attempted exhalation against a closed airway, usually done by closing one's mouth, pinching one's nose shut while expelling air out as if blowing up a balloon.Variations of the maneuver can be used either in medical examination as a test of cardiac function and autonomic nervous control of the heart, or to clear the ears and sinuses. Hemorrhoid cushions are a part of normal human anatomy and become a pathological disease only when they experience abnormal changes. There are three main cushions present in the normal anal canal. These are located classically at left lateral, right anterior, and right posterior positions. They are composed of neither arteries nor veins, but blood vessels called sinusoids, connective tissue.

Hydrocele- en spermatocele-operatie Hydrocele- en

No hydrocele or varicocele was observed. The lesion was reported as a possible thrombosed vein or haematoma and a short-term follow-up scan was suggested, as a tumour could not be excluded. Repeat US performed three months later showed a stable lesion with differentials that included an epididymal tumour or tuberculous epididymitis Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe

Balanitis is a skin irritation on the head of the penis that can affect men and boys. It's not usually serious, but you should see a GP if you think you or your son has balanitis Epididymitis is a medical condition characterized by inflammation of the epididymis, a curved structure at the back of the testicle. Onset of pain is typically over a day or two. The pain may improve with raising the testicle. Other symptoms may include swelling of the testicle, burning with urination, or frequent urination. Inflammation of the testicle is commonly also present Denekens JPM, De Vries H, Hompes PGA. Amenorroe en oligomenorroe. Huisarts Wet 2003;46(3):155-9. De levensfase van de vrouw is van belang voor de betekenis die het wegblijven van de menstruatie. Overview. High blood sugar (hyperglycemia) affects people who have diabetes. Several factors can contribute to hyperglycemia in people with diabetes, including food and physical activity choices, illness, nondiabetes medications, or skipping or not taking enough glucose-lowering medication Inferior vena cava syndrome (IVCS) is a constellation of symptoms resulting from obstruction of the inferior vena cava.It can be caused by physical invasion or compression by a pathological process or by thrombosis within the vein itself. It can also occur during pregnancy.Pregnancy leads to high venous pressure in the lower limbs, decreased blood return to the heart, decreased cardiac output.

 • Demagogie populisme.
 • Wasstraat Hoogeveen.
 • Sarah wright wow.
 • Biokaas Molenschot.
 • Visgelatine allergie.
 • Winchester House film.
 • Goniometrische vergelijkingen vraagstukken.
 • Aantal medewerkers politie Nederland 2019.
 • Banen met salaris van 5000.
 • Kindle Oasis 2020.
 • Kurio kindertablet.
 • Eenvoudige windmeter maken.
 • Theme MASH film.
 • Gebedstijden Leuven.
 • Sing mouse voice.
 • Opportunity costs loonkosten.
 • Jack Daniels Honey recept.
 • Saint Patrick's Day traditions.
 • Parthenon Museum Athens.
 • Melodrama English.
 • Wat is een studiepunt.
 • Higgs field equation.
 • FlightAware.
 • Black Pearl yacht.
 • Jordan Belfort movie.
 • Fletcher Hotel Maastricht centrum.
 • Braziliaanse Bisschop te koop.
 • Activision Twitter.
 • BurgGolf banen.
 • Magneetdoos Wit.
 • Xbox One error 0x8027025a.
 • Plattegrond camping de Boomgaard Westkapelle.
 • Melk uit tepel zwangerschapssymptoom.
 • Vlamproeven chemie.
 • Vetvergruizen.
 • Zin afmaken.
 • Nepnagels doen pijn.
 • Fotogeniek De Panne.
 • Gemeente Opwijk corona.
 • Kurk vel.
 • Antiek servies verkopen.